Na stránke sa pracuje...

Členstvo

Spolok združuje najmä vinohradníkov a vinárov z okolia obce Vinné, avšak budeme radi, ak k nám vstúpia aj iní zainteresovaní jednotlivci či skupiny
- budúci vinohradníci a maloproducenti, milovníci vína či ľudia, ktorí za vínom radi cestujú a spoznávajú ho.

Členom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí
so stanovami spolku, písomne požiada o členstvo formou prihlášky a uhradí ročný členský poplatok 15, - EUR.
Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť na Obecný úrad vo Vinnom na
č. dverí 5, poprípade odoslať elektronicky na cimprich@vvvs.sk. Členský poplatok je možné uhradiť osobne, poprípade prevodom na účet spolku.

Informácie k elektronickým platbám:

IBAN: SK44 5200 0000 0000 1756 0338, do poznámky, prosíme, uveďte
Vaše meno + priezvisko členské, napr.: Jan Novak clenske.

Ďalšie informácie o členstve a spolku nájdete v stanovách.
Copyright © 2019 VVVS | Viniansky Vinohradnícky a Vinársky Spolok

Created by bhComp.sk