pravidlá ochrany osobných údajov a cookies

Ochrana osobných údajov

Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti Viniansky vinohradnícky a vinársky spolok, o.z., Vinné 508, 072 31 Vinné (ďalej len "spoločnosť Vvvs") v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov uvedených vo formulári po celu dobu existencie webovej stránky, a to na nasledujúci účel:

1 . Rezerváciu degistácií

Spoločnosť Vvvs týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.
Oosbné údaje v rozsahu uvedenom vo forumlári spločnosť Vvvs spracúva za podmienok a v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov výlučne za účelom rezervácie degustácií.

Poučenie

1 . Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Vvvs ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis a opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme.

2. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje usanoveniami zákona o ochane osobných údajov, pričom vaše práva su upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti Vvvs ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobnýchúdajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

3. Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Vvvs prostredníctvom rezervačného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť Vvvs.

4. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov budú tieto osobné údaje zlikvidované.

5. Tento súhlas so spacúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať

Ako používame súbory cookie?

Čo sú to Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Prečo Vvvs používa cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google či Facebook.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Vvvs rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Copyright © 2019 VVVS | Viniansky Vinohradnícky a Vinársky Spolok

Created by bhComp.sk